Turgut Çeviker için, “Cesurlar Yalnız Olur” - (Kıyı Dergisi - Sayı 283 / Mayıs-Haziran 2013)