Her Şeye Rağmen

Şu dibi kırık dünyada kıpırdayan, değişen, değişim hazırlığında olan ne varsa, tümünü tarafsız gözlemle izleyip de taraflı tepki verebilmek bence cesaret işidir. Bu ise, yaşama aktif olarak katılmakla, eğrisi ve doğrusu ile sorumluluk üstlenmekle ilgili olmalı.

Kısacası, çorbada tuzu olmak demektir bu. İzel’in çizgilerinde dile gelen lezzet de, sanıyorum onun bu işlevselliğinden kaynaklanıyor ve damakta güçlü bir tat bırakıyor.

İzel’in basında yılboyu günügününe izlenen karikatürleri bu kez, Balkanlar, Kafkaslar ve özellikle Ortadoğu sacayağı üs­tüne kurulmuş bir dünya sofrasında, zevkle hazırlanmış bir kitap olarak sunuluyor ve izleyiciler burada, tadı tuzu yerinde politik bir ziyafete buyur ediliyor.

Tan Oral

Bu albümdeki karikatürleri derlerken, 1991 sonlarından başlayarak, bugüne dek ilginç bulup da sakladığım gazete ve dergi kupürleri ile birlikte tuttuğum notlardan yararlandım.

Körfez Savaşı ile birlikte, 1991’ de başlayan karikatür serüvenim, ne yazık ki kan ve barut kokuları arasında sürüyor. Ancak, İsrail ile Filistin arasında imzalanan tarihi barış anlaşması, bu kitabın ‘mutlu sonunu oluştururken, geleceğe daha umutla bakabileceğimizi de gösteriyor. Hemen hemen tamamı politik ve pek çogu da dış politika ile ilgili olan olaylardan esinlenerek çizdiğim karikatürlerin bazıları yayınlandı. Bazılarını çizdim ama yayınlanamadı. Bazılarını ise hiç çizmedim; zira bu olaylar ya çok trajikti, ya da kendi kendilerini yeterince eleştiriyorlardı. Tüm bu olaylara ait notları ve karikatürleri, birbirlerinden bağımsız olarak, kronolojik bir sırada sunuyorum.

‘Herşeye Rağmen’ in gerçekleşmesinde emeği geçen ve katkıda bulunan tüm dostlara teşekkürlerimle birlikte merhaba!

İZEL