Şalom-kartel aynı ağız! (1 Şubat 2008 – Vakit Gz.)